Naše příroda, ročník 2012, číslo 1

Nízké únorové slunce. Holomrazy vysušily ornici až do diamantové tvrdosti. Jinovatka skryla i poslední pobledlou zeleň ozimů. Lidské myšlenky hladové po jaru se choulí v zimní únavě, když tu z nebeské báně zazní vábení. Skřivani táhnou! První poslové jara naladí duši snad každého přírodymilovného člověka na veselou strunu.Skřivan polní - nepřítel stísněných prostorů

Text: Libor Praus / Foto: Libor Praus, Petr Šaj

Nedočkavá hejna skřivanů polních můžeme v našich končinách pozorovat již od poloviny února. Neletí zdaleka, valná většina trávila zimní měsíce v mírných krajích kolem Biskajského zálivu. V našich nejnižších polohách skřivani dokonce občas ojediněle přetrvají celou zimu. Jako u většiny drobných pěvců přezimují samice dále na jihu než samci, kteří se vrací s náskokem asi čtrnácti dnů.


Skřivani patří mezi první posly jara, můžeme je zaslechnout už od poloviny února. (Foto: Petr Šaj)

« Návrat zpět »