Naše příroda, ročník 2012, číslo 1

Pojďme spolu do málo známých míst v polském pohraničí, kde nenajdeme rušná a pohodlná turistická centra, zato se můžeme toulat v romantických, často opuštěných končinách.V kraji lesů, vod a žuly

Text a foto: Tomáš Prokeš a Dana Součková

Je to krajina v podhůří Jeseníků a Rychlebských hor patřící do oblasti Žulovské pahorkatiny, krajina lesů zvaná Bažantnice, ohraničená ze severu Vidnavou, z jihu Žulovou a Černou Vodou, na západě pak vesnicí Kobylá nad Vidnávkou a konečně na východě se táhnoucí obcí Červená Voda.


Lom Rampa

« Návrat zpět »