Naše příroda, ročník 2012, číslo 3

„Na prstech u ruky sčetl bys jednotlivá suchá místa zde. Bohatství vod, mlh a par tu nepřebraně, v tomto království lesů a slatí, mokřisk a tůní, bahnisk a rašelinišť. Plochy jezer znamenitě přispívají k udržení vlhkého klimatu, spolu s nesčetnými praménky, potůčky, jichž býti má v šumavské oblasti kolem šesti set.“ (Josef Váchal, Šumava umírající a romantická)Vodstvo Šumavy ... z letadla

Text: Pavla Mládková / Foto: Jaroslav Vogeltanz


Teplá Vltava je pokračováním Černého potoka a svůj název nese od obce Borová Lada až po soutok se Studenou Vltavou. Za obcí Lenora vytváří Teplá Vltava meandry s mnoha rozsáhlými mokřady, rašeliništi a tůněmi souhrnně zvané Vltavský Luh. Unikátní říční úsek hostí mnoho vzácných druhů rostlin a živočichů: borovici blatku, prstnatec Traunsteinerův, kosatec sibiřský, perlorodku říční, orla mořského. Území je od roku 1989 chráněno jako přírodní památka, která není veřejnosti přístupná. Vodáci mohou úsek splouvat pouze při předepsaném minimálním stavu vody.

« Návrat zpět »