Naše příroda, ročník 2012, číslo 3

V okolí Bruntálu najdeme mnoho pozůstatků nedávné (alespoň z geologického hlediska) vulkanické činnosti. Sopky, utuhnuté lávové proudy, sopečné sedimenty i nově vytvarovaná údolí připomínají mnohem aktivnější období starších čtvrtohor, plné sopečného dýmu a lávy. Od loňského podzimu tyto zajímavosti spojuje nová naučná stezka.Vulkanity Nízkého Jeseníku

Text a foto: Jan Miklín

Nejvyšší a nejvýraznější sopkou v oblasti je s nadmořskou výškou 780 m Velký Roudný. Jeho pravidelný tvar narušují dva hřebeny v jihovýchodním směru, které vznikly pravděpodobně podél jedné z trhlin, ze které se během erupcí vylévalo velké množství lávy. Podobně jako i ostatní nízkojesenické vulkány je Velký Roudný tzv. stratovulkán, tedy sopka tvořená střídajícími se vrstvami lávových výlevů a sopečných vyvrženin různých velikostí: během erupce byl vyvrhován sopečný popel s milimetrovým průměrem jednotlivých zrn i metrové bomby a balvany.


Silueta Velkého a Malého Roudného od Venušiny sopky.

« Návrat zpět »