Naše příroda, ročník 2012, číslo 3

Pokud by byla na legendě o praotci Čechovi byť jen špetka pravdy, jedno je jisté: čeští paleontologové by ho za přivedení svého lidu k hoře Říp měli zlíbat od hlavy až k patě. V Evropě je totiž jen málo míst, které by z paleontologického hlediska byly tak zajímavé, jako je Český masiv. Nachází se zde totiž světově proslulé a snad z každého ohledu významné barrandienské paleozoikum, unikátní zdroj informací o biologické diverzitě starších prvohor. Než si ovšem zmíníme, čím konkrétně je Barrandien vlastně tak zajímavý a významný, musíme se podívat na geologii České republiky z poněkud širšího úhlu pohledu.Klenot jménem Barrandien

Text a foto: Daniel Madzia

Na území České republiky rozlišujeme tři regionálně-geologické jednotky: Český masiv, Západní Karpaty a brunovistulikum. Barrandien je součástí Českého masivu, v jehož rámci rozeznáváme 6 takzvaných oblastí: moldanubikum, kutnohorsko-svrateckou oblast, která je však některými vědci považována ještě za součást moldanubika, moravskoslezskou oblast (moravosilezikum), krušnohorskou oblast (saxothuringikum), lužickou oblast (lugikum) a středočeskou oblast (bohemikum). Český masiv představuje hrásťovou strukturou vytvořenou během hercynského vrásnění v pozdních prvohorách. od té doby je aktivní již prakticky pouze platformní vývoj, čili nedochází k žádnému výraznému vrásnění a tvoří se zejména sedimentární pokryv.


Paradoxides gracillis (Zdroj: trifoss.com)

« Návrat zpět »