Naše příroda, ročník 2012, číslo 3

Nízký Jeseník sice zůstává ve stínu svého mohutného bratra Hrubého Jeseníku, ale tato krajinav umí pohladit svým půvabem a má i svoje zvláštnosti.Kde se těžila břidlice

Text: Tomáš Prokeš, Dana Součková / Foto: Tomáš Prokeš

Jednou takovou zvláštností jsou stará důlní díla na Opavsku mezi Budišovem nad Budišovkou a Vítkovem na jihozápad od města Hradec nad Moravicí, kde se v minulosti těžila jílová břidlice. Tato usazená, částečně metamorfovaná hornina tmavě šedomodré barvy s jemnou zrnitostí, vzniklá z jílovců a prachovců, obsahující minerály biotit, muskovit a andalusit, se vyznačuje rovinnou štěpností, takže snadno vytváří tenké desky, a pro tuto vlastnost je oblíbená hlavně ve stavebnictví.


Zarůstající břidličné haldy

« Návrat zpět »