Naše příroda, ročník 2012, číslo 4

„Ach jo, okrašlovatelé naší přírody se zase činili,“ povzdechli jsme si svorně, když jsme učinili ten nečekaný objev… Vyjímal se před námi mohutný trs exotické masožravé rostliny, špirlice nachové pravé.Atraktivní, leč nevítaný host z Ameriky

Text a foto: Jiří a Pavel Unarovi

Začněme ale od začátku. V rámci výzkumu zaměřeného na borovici blatku jsme v letech 2007 až 2011 opakovaně navštívili přírodní rezervaci Borkovická blata ležící asi 7 km jihozápadně od Soběslavi. V rozlehlém komplexu zdejších rašelinišť a mokřadů lze upřesnit polohu tohoto chráněného území pomocí průsečíku spojnic blízkých obcí, a to Svinky – Sviny a Záluží – Zátiší.


Trs špirlice nachové na podzim. Nápadná je změna barvy listů.

« Návrat zpět »