Naše příroda, ročník 2012, číslo 4

Bezpochyby platí, že řada našich kopců a hor tvoří výrazné dominanty krajiny. Jsou to hlavně ty, které vystupují z rovinaté oblasti a ukazují se z několika stran. Patří mezi ně i přes 400 m vysoká Otmíčská hora, v minulosti nazývaná i hora Sejčina.Otmíčská hora – kousek země, kterou člověk vrátil přírodě

Text a foto: Radmila Matulová

Zvedá se po pravé straně železniční trati Cheb – Plzeň – Praha, zhruba když míjíme město Žebrák a z daleka viditelný hrad Točník. Řadu podobných pěkných kopců a kopečků jsme si buď my, nebo naši předkové obrátili k obrazu svému, postavili zde v lepším případě kaple, kostely, hrady, rozhledny, turistické chaty, v horším případě šibenice, televizní vysílače či telefonní převaděče. Otmíčská hora radikálnímu lidskému zásahu také neunikla, jak se dozvíme dále.


Otmíčská hora s bývalým lomem

« Návrat zpět »