Naše příroda, ročník 2012, číslo 5

Jak někdy až šalebně přenesená mohou být česká pojmenování zvířat, o tom dobře svědčí i „ploskoroh“. Nejde totiž o žádného rohatého kopytníka, ale o zástupce síťokřídlého hmyzu s naplocho kyjovitě ztluštělými konci tykadel, jež tak trochu mohou rohy připomínat. Ostatně jako každá mohutnější tykadla kteréhokoli jiného hmyzu.Ploskoroh pestrý

Text: Mladen Kaděra / Foto: Josef Hlásek

K nejnápadnějšímu a téměř neustále za slunečna poletujícímu hmyzu patří předevšímdenní motýli, různé druhy blanokřídlých, vážky – a ploskorozi. Máme na mysli jejich patrnost při létání, ale už ne hojnost výskytu v krajině. Zahlédnout v krajině ploskoroha je totiž mnohem obtížnější než třeba babočku kopřivovou. Ploskorozi jsou u nás velmi vzácná zvířata, a proto málokterý milovník přírody měl to štěstí, aby se s nimi setkal.


Samička ploskoroha má konec zadečku bez výčnělků.

« Návrat zpět »