Naše příroda, ročník 2012, číslo 5

Roháči patří mezi naše nejatraktivnější druhy hmyzu. Vynikají velkým a robustním tělem, díky kterému jsou tito brouci v naší přírodě nepřehlédnutelní. Zvlášť zajímavý je vzhled samců, kteří na rozdíl od samiček mají velká parohovitá kusadla, jež připomínají parohy jelenů, a to nejen tvarem, ale i způsobem použití. Roháči totiž podobně jako jeleni bojují o samičku. Jejich souboje však často probíhají skrytě – v korunách stromů ...Souboje v korunách stromů

Text a foto: Ľubor Čačko

Pozorovat souboj roháčů patří mezi vzácné a nevšední zážitky. Pokud se nám to někdy podaří, často jsme překvapeni nápadnou podobností takových soubojů se souboji jelenů. K  boji nejčastěji dochází při setkání přibližně stejně silných samců. Ti se do sebe zaklesnou mohutnými kusadly a vzájemně se pevně uchopí. Stisk kusadel je tak silný, že je často slyšet praskot jejich chitinového krunýře.


Roháč je dnes u nás vzácný, najdeme ho v prosvětlených doubravách se starými stromy.

« Návrat zpět »