Naše příroda, ročník 2012, číslo 5

Zatímco v nejteplejších oblastech naší planety, zvláště pak poblíž rovníku, příroda doslova hýří barvami, v chladnějších polohách Evropy je to v tomto smyslu mnohem chudší. To se týká také pavouků. V naší přírodě sice rovněž žijí pěkně zbarvení pavouci, poněvadž ale téměř všichni z nich jsou drobní, unikají tak pozornosti. Určitou výjimkou je rod stepníků (Eresus), zastoupený u nás třemi druhy. Ačkoli stepníci nejsou nijak velcí, samečci patří díky svým ohnivě červeným zadečkům k našim nejnápadnějším druhům. Bohužel také těchto pavouků všude ve střední Evropě ubývá, protože stále rychleji zanikají jejich přirozená stanoviště.Stepník rudý

Text: Mladen Kaděra / Foto: Jiří Klváček

Jedním z našich druhů stepníků, je stepník rudý (Eresus kollari). Samečci nejčastěji dosahují délky kolem 10 mm, samičky až 16 mm. Obě pohlaví jsou stavbou těla i barevností tak odlišné, že se zdá, jako by šlo o dva zcela samostatné druhy. Sameček má sice hlavohruď podobně utvářenou i zbarvenou jako samička, má ale ostře červený zadeček, na něm do čtverce sestavené čtyři kruhové puntíky a delší nohy.


I když samečci stepníků dosahují délky nejvýše kolem centimetru, svítivou červeň jejich zadečků nelze na řídce zarostlé půdě přehlédnout.

« Návrat zpět »