Naše příroda, ročník 2012, číslo 5

Písečná poušť pro nás vždy trochu zavání exotikou. Představte si například českou vesnici s pouští přímo na návsi. Že je to představa těžce uvěřitelná? Ale přesto existuje. Asi na poloviční cestě mezi městy Pardubice a Kolín leží vesnici Semín a právě zde, uprostřed vesnice najdete na návsi plochou písečnou dunu, která má ve svém středu pouštní charakter. Pravda, je to jen pár metrů čtverečních a možná, že po čase zmizí úplně, ale v každém případě je to místo přírodovědně pozoruhodné.Písečná poušť na vesnické návsi

Text a foto: Martin Kohoutek

Již v roce 1980 bylo území vyhlášeno národní přírodní památkou (NPP). Důvodem ochrany Semínského přesypu je výskyt kriticky ohrožené pískomilné rostliny, kozince písečného (Astragalus arenarius). V současné době má národní přírodní památka také status evropsky významné lokality, kde jsou chráněna především písečná stanoviště.


Národní přírodní památka Semínský přesyp

« Návrat zpět »