Naše příroda, ročník 2012, číslo 5

Praha je přebohatá na různé geologické zajímavosti. Světově proslulá je zejména prvohorními profily, najdeme zde však i lokality starohorní, druhohorní či čtvrtohorní. Jednou z nich jsou právě Housle – rokle u Lysolaj na severním okraji hlavního města. Dnes již neexistující potok zde ve vrstvách spraší, křídových pískovců a opuk a proterozoických metamorfovaných břidlic vyhloubil zpětnou erozí několik set metrů dlouhý a téměř třicet metrů hluboký kaňon.Housle – naučná stezka erozním kaňonem

Text: Jan Moravec

Jako významný geomorfologický útvar a též jako doklad tzv. transgrese, tedy nasedání vrstev, mezi jejichž uložením ve skutečnosti uplynuly desítky milionů let, byla nejzajímavější část údolí vyhlášena roku 1982 chráněným přírodním výtvorem; dnes má status přírodní památky.


Křídové pískovce v závěru rokle. / Foto Jan Moravec

« Návrat zpět »