Naše příroda, ročník 2012, číslo 5

K nejpůvabnějším partiím karpatské přírody patří vápencová skaliska, zvaná bradla. Pravda, vápencových skal, hřebenů či dokonce celých horských masívů bychom se v Karpatech určitě nedopočítali, ovšem pojem bradlo je v odborném geologickém názvosloví vyhrazeno pouze pro některé výrazné, a proto v krajině nápadné vápencové útvary, které jsou součástí tzv. bradlového pásma Vnějších Karpat.Bělostná krása karpatských bradel

Text a foto: Jan Vítek

Vápencová bradla sice netvoří žádný samostatný horský celek, ale v úzkém, nesouvislém, více než 500 km dlouhém pruhu se „proplétají“ podstatnou částí karpatského oblouku. Na území České republiky k nim náleží jihomoravské Pavlovské vrchy a také několik návrší v okolí severomoravského Štramberku, ovšem mnohem početnější i rozmanitější jsou u našich východních sousedů.


„Zubatý“ hřebínek vysoko nad hladinou Novomlýnských rybníků

« Návrat zpět »