Naše příroda, ročník 2012, číslo 5

Moravský kras je naší nejlépe vyvinutou krasovou oblastí. Je v ní evidováno přes 1100 jeskyní, což je téměř třetina z celé České republiky. Jsou zde bohatě vytvořeny i další povrchové a podzemní krasové jevy a nachází se tu také nejdelší jeskynní systém u nás. O jeho existenci věděly už generace krasových badatelů, a přesto byl objeven až v relativně nedávné době.Amatérská jeskyně, nejdelší podzemní systém v České republice

Text a foto: Petr Zajíček

Moravský kras se dělí z pohledu hydrografie na tři části: severní, střední a jižní. Podzemí severní části bylo utvářeno ponornou řekou Punkvou a jejími přítoky. Střední část byla modelována Křtinským a Jedovnickým potokem, jeskyně jižní části jsou vázány na tok Říčky a jejích přítoků. Náš nejdelší jeskynní systém s dalšími navazujícími významnými jeskyněmi se nachází v severní části.


Povodňová chodba s podzemním tokem Bílé vody

« Návrat zpět »