Naše příroda, ročník 2012, číslo 6

Většina lidí věnuje mouchám pozornost pouze ve chvílích, kdy drží v ruce plácačku. Je to však škoda, protože mouchy jsou tvorové velice zajímaví a na rozdíl od vžitého mínění mohou být lidem i dost prospěšné ...„Obyčejné“ mouchy

Text a foto: Hana a Vladimír Motyčkovi

Nebo snad víte, že s pomocí muších larev se daří vyléčit i rozsáhlé záněty a nekrózy tkáně v případech, kdy jiné léčebné prostředky již selhávají? Nebo že s pomocí much dovedou kriminalisté určit post-mortem interval, tj. dobu, která uplynula od smrti, s přesností na jeden den ještě za několik týdnů poté, kdy úmrtí nastalo? Nezanedbatelná je i role much jako opylovačů, a to ještě nemluvíme o tom, že bez muších larev bychom se již dávno brodili ve vrstvách hnijících odpadků.


Dlouhososka velká (Bombylius major) je nápadná svým enormně prodlouženým sosákem namířeným dopředu.

« Návrat zpět »