Naše příroda, ročník 2012, číslo 6

Oblíbeným a hojně využívaným rekreačním zázemím jihomoravské metropole je Drahanská vrchovina. Zachovalá krajina s řadou cenných přírodních lokalit začíná v podstatě hned za posledními paneláky brněnské aglomerace. Celoročně vysoká návštěvnost této oblasti zaručuje v zimě, když napadne sníh, příjemný komfort vždy prošlapaných turistických tras.Zimní Drahanskou vrchovinou

Text a foto: Martin Janoška

Ani se nechce věřit tomu, že jedna z krajinářsky nejvděčnějších a přírodovědně nejcennějších partií Drahanské vrchoviny je přístupná autobusy MHD v Brně. Jedná se o hluboké údolí Říčky, která odvodňuje rozsáhlou zalesněnou oblast mezi Brnem a Vyškovem. Kromě spodnokarbonských slepenců, drob a břidlic, jež jsou pro Drahanskou vrchovinu velmi typické, sem zasahuje svým jižním cípem i Moravský kras se svými převážně devonskými vápenci.


Ochoz v zimním hávu

« Návrat zpět »