Naše příroda, ročník 2012, číslo 6

Oblast lužních lesů, luk a mokřadů u Břeclavi podél dolních toků řek Moravy a Dyje a jejich soutoku byla pod vlivem člověka dlouhou dobu. Počínaje staroslovanskými hradišti na Pohansku a v Mikulčicích, přes krajinářské úpravy Liechtensteinů, po hospodaření na loukách i v lese – právě lidé dali spolu s vodou zdejší krajině její současnou tvář. Dnes je však vlivem necitlivého hospodaření poslední velká oblast lužních lesů ve střední Evropě na rozcestí.Dolní Dyje a Morava z letadla

Text a foto: Jan Miklín


Zdejší lesy jsou domovem ohrožených populací druhů vázaných na řídké, téměř savanovité porosty, staré solitéry či trouchnivějící dřevo starých pařezů. Moderní hospodaření – velké holé seče, příprava půdy frézováním i nedostatek starých stromů – je pro takové druhy i přes malé kompromisy, například v podobě ponechávání výstavků na pasekách, hřebíčkem do rakve.

« Návrat zpět »