Naše příroda, ročník 2012, číslo 6

Fotografování se věnuji s přestávkami od svých patnácti let, posledních více než 15 let velmi intenzivně. Cílem mých výprav jsou především zvířata a ptáci, ale i příroda v širším slova smyslu, takže se nevyhýbám ani fotografování krajin nebo makrofotografii.Fotografové přírody: Jan Veber

Text a foto: Jan Veber, Redakce

Stejně jako celá řada dalších fotografů přírody spolupracuji s několika předními redakcemi časopisů, zabývajících se přírodou nebo myslivostí u nás i v zahraničí. Za veliký úspěch považuji otištění ucelené reportáže o vlhách pestrých právě v „našem“ časopise Naše příroda (3/2009), jejíž kvalita i způsob prezentace série fotografií mých nejoblíbenějších ptáků daleko předčila i původní reportáž uveřejněnou v české verzi kdysi legendárního časopisu National Geographic.


Jan Veber

« Návrat zpět »