Naše příroda, ročník 2013, číslo 1

Motýlice, nazývané též stejnokřídlice, patří mezi vážky do podřádu Zygoptera. Stejnokřídlice proto, že mají stejné zadní i přední páry křídel. V České republice se vyskytuje 25 druhů motýlic ve čtyřech čeledích. Zástupce čeledi motýlicovitých (Calopterygidae) – motýlici lesklou (Calopteryx splendens) a motýlici obecnou (Calopteryx virgo) najdeme zejména v blízkosti tekoucích vod.Motýlice

Text a foto: Tomáš Valenta

Stejně jako vážky jsou motýlice dokonalými letci. Oběma páry křídel pohybují nezávisle na sobě, což jim umožňuje být při letu nejen rychlé, ale i velmi obratné a znenadání měnit směr pohybu. Během letu chytají kořist, komáry a muchnice, do tuhých štětinek, které mají na dlouhých štíhlých nohách vystrčených dopředu. Obrovské složené oči jsou umístěny po stranách hlavy daleko od sebe, což jim, stejně jako pohyblivá hlava, umožňuje sledovat pohyb v okolí všemi směry. Na rozdíl od vážek odpočívají motýlice se střechovitě složenými křídly.


Motýlice

« Návrat zpět »