Naše příroda, ročník 2013, číslo 2

Veverka patří k nejoblíbenějším tvorům české fauny a asi by se nenašel nikdo, kdo by ji na první pohled nepoznal. O to kurióznější je, že právě o tolik populární „opičce našich lesů“ koluje takové množství zavádějících informací ...Opravník obecně oblíbených omylů o veverkách

Text: Kateřina Soukupová, Petr Soukup

S každým novým článkem o veverkách, který se objeví v novinách a časopisech, jsme znovu překvapeni, kolik v lepším případě nepřesností – a v horším hloupostí – jsou do nich autoři schopní shromáždit. Na vině je nejen „googlovský“ způsob práce, kdy autoři opisují jeden od druhého (aniž by sami o veverkách cokoliv tušili), ale samozřejmě i nedostatek skutečně důvěryhodných zdrojů; i v encyklopediích jsou totiž o veverkách leckdy publikovány zavádějící údaje.


Tři osmitýdenní sourozenci vykukují z budky v jedné z voliér v záchranné stanici Pinky. Stejnou budku najdou na stromě i na výpustném místě po návratu do přírody, aby se v prvních dnech po vypuštění, než si postaví vlastní hnízda, měli kam uchýlit. / Foto Kateřina Soukupová

« Návrat zpět »