Naše příroda, ročník 2013, číslo 2

Ze zajímavého článku o vydře, který loni vyšel v Naší přírodě (4/2012), kromě jiného vyplynulo, že pozorovat tuto lasicovitou šelmu v přírodě nepatří zrovna k běžným zážitkům. O její přítomnosti na mnoha lokalitách se proto často dovíme pouze na základě nepřímých důkazů, tzv. pobytových znaků.Pobytové znaky vydry

Text: Jozef Májsky

I když se vydra říční jako polovodní (semiakvatický) živočich pohybuje hlavně ve vodě, poměrně často vychází i na souš. Někdy se dokonce při těchto výletech vydává i na několikakilometrovou pouť z povodí do povodí, přičemž nezřídka skončí pod koly aut, když se snaží projít přes rušnou silnici. Běžně ale podniká pouze kratší toulky po březích řek, potoků nebo rybníků. Za příznivých podmínek tak může zanechat na písečných lavicích, bahnitých březích nebo ve sněhu stopy, které mohou zkušenému oku prozradit nejenom to, že zde žije, ale někdy i podrobnější informace o různých aktivitách.


Živou vydru se nám podaří spatřit v přírodě jen velmi vzácně. / Foto Jozef Májsky

« Návrat zpět »