Naše příroda, ročník 2013, číslo 2

V České republice se nachází několik druhů lužních lesů od těch pramenných, které se vinou podél lesních potůčků, místy zachovalých ve své přirozené a původní skladbě, až po ty rozsáhlejší, které porostly okolí údolních niv, přirozeně větvená ramena řek, slepá ramena a jarní záplavové oblasti.Litovelské Pomoraví – hanácké luhy

Text a foto: Lukáš Kukal

Na Hané je nejrozsáhlejším a nejzachovalejším chráněným celkem CHKO Litovelské Pomoraví. Rozkládá se na ploše asi 96 km2, sahá od Mohelnice jihovýchodním směrem až po Horku nad Moravou, tedy začíná necelých deset kilometrů od Olomouce.


Meandrující Morava se slepými a periodickými rameny poskytuje podmínky pro existenci více typů lužního lesa.

« Návrat zpět »