Naše příroda, ročník 2013, číslo 2

I přesto, že láska k přírodě je u mne zakořeněna od raného dětství, nikdy jsem nestudoval školu s přírodovědným zaměřením. Vystudoval jsem střední průmyslovou školu elektrotechnickou a 10 let jsem se věnoval práci v oboru. Od roku 2001 působím v Podkrušnohorském zooparku Chomutov a od roku 2005 jsem na pozici zoologa.Fotografové přírody: Pavel Krásenský

Text a foto: Pavel Krásenský

Od roku 1986 se intenzivně věnuji entomologii a právě díky tomuto koníčku jsem se dostal k fotografování. Dvacet let jsem členem České entomologické společnosti. Skloubit oba koníčky není však vůbec snadné, ale troufám si říci, že na prvním místě je stále entomologie a studium velmi obtížné skupiny brouků – drabčíků. Publikoval jsem desítky článků a vědeckých prací v odborných časopisech. Již od mládí jsem se věnoval také kresbě a ilustraci, a proto jsem velkou část svého volného času věnoval právě kreslení. Mé práce můžete vidět jak v odborných časopisech zaměřených na entomologii, tak v několika knížkách.


Jepice. Skládaná fotografie, 46 snímků, zvětšení 1:1, f 4,5, ISO 200, čas 1/10 s.

« Návrat zpět »