Naše příroda, ročník 2013, číslo 2

Na okraji Lužických hor nedaleko Cvikova u Nového Boru na lesním okruhu asi 20 km dlouhém potkáme nespočet zajímavých přírodních a přírodou přetvořených pozoruhodností, až se tomu skoro nechce uvěřit ...Na samém začátku Lužických hor

Text: Dana Součková / Foto: Tomáš Prokeš

Výchozím bodem výletu může být vlaková stanice Jedlová, která je tak trochu železničním uzlem a zastavují zde i rychlíky Kolín – Rumburk. Od ní vede příjemnou lesní cestou žlutá značka přes Stožecké sedlo, kde protíná hory silnice z Nového Boru do Rumburku – bohužel dosti frekventovaná. Ale za sedlem se ponoříme do lesa a po civilizaci nezbude ani památky; snad jen v podobě pěchotních srubů při cestě ke křižovatce U Jána, které ale působí spíš jako tichá připomínka pohnutých časů naší historie, než aby v přírodě rušily.


Skalní útvar Kočka

« Návrat zpět »