Naše příroda, ročník 2013, číslo 2

Kdo jednou navštíví Strážovské vrchy, má chuť se tam vracet pořád. Tyto hory plné úchvatných krajinných scenérií totiž nelze poznat, natožpak prochodit během jedné návštěvy. Zásluhu na tom má pozoruhodný a v Západních Karpatech jinde nevídaný reliéf, rozbitý do mozaiky vzájemně izolovaných horských hřbetů a hlubokých sníženin, nad nimiž vystupují vápencové homole nejvyšších kopců. Dva z nich se dokonce řadí mezi pomyslnou desítku nejkrásnějších slovenských vrcholů.Přes vápencové homole Strážovských vrchů

Text a foto: Martin Janoška

K návštěvě Strážovských vrchů vybízí při pohledu do turistické mapy červeně značená magistrála Cesta hrdinov SNP . Prochází napříč horami z Trenčianských Teplic na Fačkovské sedlo, kde na Strážovské vrchy navazuje Malá Fatra. Putování po této trase – ať už v celé délce, nebo jen zčásti – nejenom přibližuje nejzajímavější přírodní lokality této oblasti, ale dává taky pořádně zabrat. O fyzicky náročný, kopcovitý terén není již od prvního kilometru nouze.


Zliechov ze Strážova

« Návrat zpět »