Naše příroda, ročník 2013, číslo 2

Lípu jako národní strom Slovanů netřeba botanicky představovat. Možná za zmínku stojí skutečnost, že v mírném pásu severní polokoule existuje téměř 40 druhů lip, na našem území se volně vyskytují pouze dva druhy, lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) a lípa malolistá nebo také srdčitá (Tilia cordata). Nejlépe je od sebe poznáme, jak už název napovídá, podle velikosti listů. Lípa srdčitá má navíc na spodní straně listu rezavé chloupky, velkolistá bělavé.Jedlé dary přírody: Lípa

Text a foto: Květa Šimková

Lípa vzbuzuje úctu díky své mohutnosti a vysokému stáří. Při pohledu na lipovou alej s cestou dlážděnou kameny si můžeme lehce představit, jak po ní jezdily kočáry a koňské povozy či chodily ženy v šátkách s nůšemi na trh. V minulosti soužily lípy ve vesnicích jako místo, kde byly vykonávány soudy, ale i různé slavnosti a věřilo se, že lípy odhání nemoci a zlo.


Jedlé dary přírody - lípa.

« Návrat zpět »