Naše příroda, ročník 2013, číslo 2

Vítejte na jevišti jménem krajina. Na místě, kde jsme se narodili, ve kterém žijeme a které nás každodenně obklopuje. Možná se vám jeví jako něco stálého či neměnného, ale je tomu přesně naopak. Krajina je nesmírně otevřený a dynamický prostor, kde se denně odehrávají životní dramata nepřeberného množství organismů. A jsme to právě my lidé, kdo určuje její současnou a budoucí podobu ...Jeviště života jménem krajina – co můžeme udělat pro náš rodný kraj?

Text: Tomáš Vávra / Foto: Vojtěch Hurych

Ve snaze podmanit si prostor k prospěchu svému jsme na tváři krajiny vyryli silné jizvy. Snažíme se neustále zvyšovat zemědělskou produkci a rozšiřovat prostor pro další urbanistický rozvoj naší společnosti. Na tom není nic špatného, vždyť lidstvo se neustále rozrůstá. Důležité ale je, abychom znali a chápali složité vztahy uvnitř krajiny a dokázali se podle toho chovat. Obzvlášť to platí při pokusech krajinu měnit za účelem obnovy její původní síly a naplnění jejího přirozeného potenciálu vytvářet náš životní prostor. Krajina totiž umí být - stejně jako oheň - dobrý sluha, ale zlý pán, jak už se o tom mnohokrát přesvědčili zaniklé civilizace i naši předci.


Plnou verzi článku naleznete v přiloženém PDF.

 Plná verze článku


V obci Heršpice se v rámci projektu vysadilo 62 ks ovocných stromů, 14 ks dlouhověkých stromů a 50 ks keřů.

« Návrat zpět »