Naše příroda, ročník 2013, číslo 2

Ráj terénních čtyřkolek, zpustlé a nikým neudržované plochy, opuštěné cvičáky nebo přírodně cenná území? Každý z uvedených výrazů je synonymem bývalých vojenských prostor, které dnes většinou zejí prázdnotou. Jejich údržba nepatří mezi priority nových majitelů či správců, nebo je pro ně nákladná. Málo kdo však ví, že opuštěná vojenská území bývají z přírodovědeckého a ochranářského hlediska velmi významná a mnohá z nich hostí rostliny a živočichy, které se dnes objevují v červených seznamech ohrožených druhů.Natura v zeleném aneb proč revitalizovat bývalé vojenské prostory

Text: Lenka Vokasová / Foto: Daphne ČR, Ondřej Zicha

Po roce 1989 došlo v souvislosti s restrukturalizací armády k ukončení vojenského výcviku na desítkách posádkových cvičišť a střelnic a také ve třech velkoplošných vojenských prostorech. Všechny pozemky v jednotlivých plochách Ministerstvo obrany postupně vrací původním vlastníkům, převádí je do vlastnictví veřejné správy – obcím, krajům či hospodařícím organizacím. Na některých z těchto ploch v průběhu času vyrostly průmyslové zóny, jiné byly zalesněny nebo jsou využívány pro hospodářské účely. Většina míst ale zůstává nevyužita a postupně zarůstá.


Vzácná kobylka révová (Ephippiger ephippiger) se u nás vyskytuje pouze na několika místech jižní Moravy, najdeme ji i v bývalém vojenském cvičišti Načeratický kopec.

« Návrat zpět »