Naše příroda, ročník 2013, číslo 2

Protože nastává jaro, představíme si v tomto díle dva typicky jarní druhy hub, které bychom mohli vzájemně zaměnit. Jedná se o výborný jedlý druh smrž obecný (Morchella esculenta) a prudce jedovatý ucháč obecný (Gyromitra esculenta), u kterého bývají dodnes zaznamenávány závažné, výjimečně i smrtelné otravy. Vzhledem k tomu, že je tento druh právě zaměňován se smrži, je určitě nutné oba druhy bezpečně znát, aby nedošlo k jejich záměně.Zaměnitelné houby: Ucháč obecný vs. Smrž obecný

Text a foto: Michal Mikšík


Ucháč obecný (Gyromitra esculenta)

Plodnice je zřetelně rozlišena na kloboukovou a třeňovou část. Klobouk je široký 2–12 cm, nepravidelně kulovitý nebo elipsoidní, na povrchu mozkovitě zprohýbaný, kaštanově až tmavě hnědý nebo červenohnědý, ke třeni je přirostlý celým povrchem. Třen je dlouhý 3–7 cm a 1,5–4 cm široký. Zpočátku je oblý, kyjovitý, později nepravidelně válcovitý, jamkovitě vmáčklý, bělavý, za vlhka začervenalý, někdy dvojitě členěný...


Smrž obecný

« Návrat zpět »