Naše příroda, ročník 2013, číslo 3

Záchranná stanice Pinky se sice specializuje na veverky, rukama nám ale opakovaně prošly tři ze čtyř druhů plchů, vyskytujících se na území České republiky. Důvod je jednoduchý, protože o existenci plchů většina laických nálezců vůbec netuší, považují jejich mláďata za malá veverčata a kontaktují po jejich nálezu nás. A protože pro plchy máme stejnou slabost jako pro veverky, občas nálezce malých plšat nepřesměrujeme do některé ze všeobecných záchranných stanic ČSOP, ale „pro zpestření“ si chlupáče převezmeme a postaráme se o ně.Náš život s plchy

Text a foto: Kateřina a Petr Soukupovi

Vzhledem k četnosti výskytu jsou poměrně běžné nálezy plchů velkých (Glis glis) a plšíků lískových (Muscardinus avellanarius), dostala se k nám ale i trojčata vzácných plchů lesních (Dryomys nitedula). Při odchovu všech tří plších druhů se nám osvědčila specializovaná náhražka mateřského mléka, kterou si pro veverčata vozíme ze zahraničí, krmení plchů je ale v porovnání s veverčaty extrémně náročné vzhledem k miniaturním rozměrům plších novorozenců, a tím pádem takřka hodinářské manipulaci s nimi.

Tři týdny staří plši lesní, nalezení o týden dříve v Beskydech. Protože jejich nálezce měl pilotní licenci a k dispozici malé letadlo, absolvovali přesun ze severní Moravy do záchranné stanice Pinky ve středních Čechách efektně vzduchem.

« Návrat zpět »