Naše příroda, ročník 2013, číslo 3

Je zajímavé, jak se při návštěvě Karlovarského kraje můžete v rozmezí několika kilometrů ocitnout ve dvojím světě. Ten první je místo, kde za minerálními prameny, panenskou přírodou a originální lázeňskou architekturou cestují lidé z celého světa, na mysli mám nyní Mariánské Lázně a okolí. V druhém případě se jedná o místo, které je sice též zajímavé, ale už tak trochu jinak. Dalo by se říci, že se jedná o protiklad světa prvního, nalezete zde především kolesová rypadla a důlní zakladače. Vítejte na Sokolovsku.Výsypka a její příroda

Text: Jiří Cejpek a Jan Frouz

V západních Čechách mezi Karlovými Vary a Chebem leží Sokolovská pánev, která je velice zajímavá po geologické stránce. Podloží této pánve bylo aktivně formováno především ve třetihorách a čtvrtohorách, a dalo tak možnost vzniknout řadě nerostných surovin, na což již přišli chytří lidé daleko před námi, a tím položili základ budoucí těžbě, jejíž historie sahá do 14. století. O těžbě víme mnohé, např. že nenávratně porušuje rozsáhlé ekosystémy, vytváří nepřirozené a těžko prostupné bariéry, mění komplexně funkce a vzhled krajiny, která zde byla dlouho před námi. Pojďme si však něco málo říci o přírodě následné, která vzniká jako nutná substituce za odtěženou přírodu.

Důlní vody, které se dostávají místy na povrch. Vznikají toxické, zasolené plochy, které je možno rekultivovat aplikací vhodných technik.
Foto Jiří Cejpek

« Návrat zpět »