Naše příroda, ročník 2013, číslo 3

V dnešním díle si představíme dva druhy hub, které pro svou vzácnost běžní houbaři vůbec neznají, už proto, že oba vyrůstají v jarním období. Jedná se o baňku velkokališnou (Sarcosphaera coronaria) a masečník kulovitý (Sarcosoma globosum). Přestože se nejedná o druhy zajímavé z kulinářského hlediska, jistě čtenáře zaujmou např. svým zbarvením a ekologií. Baňka velkokališná je navíc prudce jedovatý druh, který již způsobil i smrtelné otravy, takže povědomí o tomto druhu by měl každý houbař mít. Masečník kulovitý je zase extrémně vzácný druh, který byl u nás naposledy zaznamenán cca před 50 lety, a jeho případné znovuobjevení na našem území by bylo nesmírně cenné.Zaměnitelné houby

Text a foto: Michal Mikšík

Baňka velkokališná.
Foto Vladimír Kunca

« Návrat zpět »