Naše příroda, ročník 2013, číslo 4

Rašeliniště jsou velice atraktivními místy naší přírody. Zajímavá jsou pro přírodovědce, kteří zde nalézají vzácné druhy rostlin a živočichů. Jsou oknem do tisíciletého vývoje přírody, která zanechala v různě starých vrstvách rašeliny svá svědectví v podobě pylových zrn. Lákají ale i množství turistů, kteří po nich kráčí po povalových chodnících, dívají se na ně z vyhlídkových plošin a mohou při tom nasávat atmosféru severské přírody. Rašeliniště Orlických hor nejsou svou rozlohou zrovna trhákem. I tak jsou ale významnými lokalitami, které obohacují zdejší přírodu o mnoho ohrožených a specifických druhů.Rašeliniště Orlických hor

Text: Michal Gerža / Foto: Jan Ježek

Člověk nemusí být odborník, aby dokázal jmenovat některé z českých velkých rašelinišť. Rejvíz v Jeseníkách, Dářko ve Žďárských vrších, Úpské rašeliniště v Krkonoších, Soos u Mariánských Lázní, Rašeliniště Jizery nebo množství šumavských rašelinišť. To vše jsou turisticky vyhledávané cíle. Ale že by bylo nějaké rašeliniště i v Orlických horách? Jistěže jsou, ale jedná se jen o menší lokality, často stran všech turistických tras. Je trochu s podivem, že se v oblasti hlavního hřebene tohoto pohoří nevyvinulo žádné větší rašeliniště. Podmínky se přitom zdají příznivé – plochý hřeben se zpomaleným odtokem vody, množství srážek, chudší geologické podloží.

Rašeliniště Torfowisko pod Zieleńcem

« Návrat zpět »