Naše příroda, ročník 2013, číslo 4

Unikátní areál sestávající z dubových, bukových a borových hájů, vodních ploch a krásných přírodních zákoutí. Členité území o rozloze téměř 112 hektarů. Jedinečné zaměření na zvířata Eurasie a více než 160 chovaných druhů. Všechny tyto charakteristiky patří Podkrušnohorskému zooparku Chomutov, který je zařazen mezi chráněná území evropského významu Natura 2000. Pojďme se podívat, co všechno návštěvníkům z řad dětí i dospělých zoopark nabízí – je toho opravdu hodně!Tip na výlet: Podkrušnohorský zoopark Chomutov

Text: Martina Pelcová / Foto: Martina Andělová, Miroslav Brtnický

Podkrušnohorský zoopark najdete nedaleko centra města Chomutova. V dnešní době je jeho úspěšné fungování v tak těsné blízkosti civilizace malým zázrakem. Do soustavy Natura 2000, jejímž cílem je chránit nejvzácnější a nejvíce ohrožené druhy planě rostoucích rostlin a živočichů a přírodní stanoviště ohrožené lidskou činností, byl zařazen díky výskytu dvou vzácných brouků – páchníka a roháče obecného.

Podkrušnohorský zoopark aktivně přispívá k záchraně zubrů evropských. Ten je také jeho erbovním zvířetem.

« Návrat zpět »