Naše příroda, ročník 2013, číslo 4

Zajímá vás, co se skrývá pod názvem „Dnešní svět“? Jedná se o komplexní výukový program vzdělávacích aktivit v oblasti základního a středního školství v ČR. Mezi projekty s nejdelší tradicí patří edice nazvaná Školní atlas dnešního světa a vědomostní soutěž Eurorebus. Práci vyučujících již osmým rokem podporuje také časopis Dnešní svět a všechny programy jsou akreditovány Ministerstvem školství (MŠMT). Naopak naším nejmladším počinem je vzdělávací program Dnešní energetický svět (DES), který si nyní blíže představíme.Představujeme: Výukový program „Dnešní svět“

Text: Mgr. Daniel Kozák

Ústředním tématem vzdělávacího programu DES je energetika, energie a její zdroje, a to zejména v rámci oficiálních „průřezových témat“ vzdělávacích programů MŠMT – Environmentální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Je určen žákům zejména základních škol a je postupně realizován od školního roku 2012/13.

 Plnou verzi článku naleznete v přiloženém PDF.

« Návrat zpět »