Naše příroda, ročník 2013, číslo 4

Pojem bílé stráně se používá pro místa, kde podloží tvoří křídové usazeniny, nejčastěji to bývají vápnité jílovce až slínovce. Vzhledem k prudkosti svahu se často v horní části neudrží vrstva půdy, ta klouže k dolní části svahu a v horní části se odhaluje podloží a vznikají obnažená bělavá místa.Bílá stráň – Báň

Text a foto: Martin Kohoutek

Jedna z nejhezčích bílých strání se nachází na Nymbursku u obce Hradčany. Tato strmá stráň je vlastně svahem, který vytváří údolí řeky Cidliny. Svah převyšuje krajinu o několik desítek metrů, takže je i nápadnou dominantou v krajině. Má jižní orientaci, a proto se zde vyvinula zajímavá teplomilná společenstva jak rostlin, tak i živočichů.

Křovinatá stráň

« Návrat zpět »