Naše příroda, ročník 2013, číslo 5

Vrabec je ztělesněním docela obyčejného, nenápadného ptáka, jehož historie úzce souvisí s vývojem lidské civilizace. Pamětníci potvrdí, že ještě před třiceti lety vrabci švitořili a poskakovali téměř všude. Dnes ovšem jejich stavy poklesly natolik, že se kdysi zcela všední pták stal leckde pomalu raritou. Řeč je především o vrabci domácím, kterého v roce 2003 ornitologové dokonce vyhlásili ptákem roku, aby upozornili na jeho klesající počet.Mají vrabci naději?

Text: Denisa Mikešová

O původu vrabců se příliš neví. Existují dvě hypotézy. Podle první proběhla evoluce vrabčího rodu někde ve střední Asii, odkud se vrabec dál šířil se zemědělstvím. Podle druhé hypotézy vrabec pochází ze Středomoří. Tak jako tak dokázal tento přizpůsobivý pták naplno využít možnosti přiživit se na člověkem vypěstovaných plodinách a stal se nezvaným lidským průvodcem. S expandující lidskou kulturou obsazoval stále nová a nová území. Ornitologická příručka uvádí, že rychlost šíření od Uralu na východní pobřeží Sibiře bylo odhadnuto na 40 km za rok a při osídlování Ameriky kolem 30 km za rok.

Samičky vrabce domácího.
Foto Denisa Mikešová

« Návrat zpět »