Naše příroda, ročník 2013, číslo 5

Jelení říje má v sobě určité kouzlo, kterému neodolá žádný fotograf přírody. Nastávající podzim a hlas říjících jelenů je pro fotografa svátkem, na který se těší celý rok. Patřím také k těm, kteří propadli kouzlům přírody, a proto se již nemohu dočkat chvíle, kdy nastane čas jeleního milování.Jelení říje očima fotografa přírody

Text a foto: Jaromír Zumr

Tak jako někteří odjíždí na dovolenou k moři, aby si tam odpočinuli, já odjíždím do pustých lesů, abych tam někde v provizorní lovecké chatě přečkal několik dní, a byl tak blízko všemu dění, které mne tady uprostřed nerušené přírody obklopuje. Tak jako jeleni vyhledávají říjné laně, chodím já po lese a hledám jeleny, kteří oznamují svému okolí, že přišla jejich doba, doba říje. Vyhledávají laně a shromažďují je do tlup, aby je mohli bedlivě střežit před ostatními soky.

Podzimní příroda, která je bohatá na barvy, dodává fotografiím z jelení říje tu správnou atmosféru

« Návrat zpět »