Naše příroda, ročník 2013, číslo 5

Někteří lidé žáby považují za havěť, jiní je vnímají jako „ošklivky“, do kterých čarodějové zaklínali princezny. A ti poslední, k nimž patříme i my, v nich objevují pozoruhodné bytosti, které mají v ekosystému své nezastupitelné místo. Koloběh žabího života má mnohá úskalí, která vedou k postupnému poklesu počtu jedinců jednotlivých druhů. Alarmující je, že ze třinácti u nás žijících druhů žab je jich dnes už dvanáct ohrožených. Povinností nás, lidí, je tedy nejen respektovat zákonnou ochranu žab, ale také jim pomáhat a zvyšovat tak jejich šanci na přežití. Můžeme pomoci už jen svou ohleduplností a tolerancí, zejména na jaře, když žáby putují na shromaždiště, kde se rozmnožují. Ale také tím, že budeme o jejich „rodná“ místa vědomě pečovat, tím spíš, že mnohé žáby se na ně opakovaně vracejí. Žáby si své místo mezi námi totiž bezesporu zaslouží!Ohrožené žáby aneb Svět pozoruhodných bytostí

Text: Alena Říhová / Foto: David a Alena Říhovi

Pojďme teď spolu do žabího světa nahlédnout a přiblížit si vybrané ohrožené druhy. Až kam se za nimi vydáme? No přece hlavně k vodě! Zcela určitě s sebou vezměte i své ratolesti. A to hned ze tří důvodů. Jednak proto, že s žábami se nikdy nebudete nudit. Také proto, že v jejich blízkosti děti pochopí, že žáby za pozornost opravdu stojí. A do třetice proto, že žáby neodmyslitelně patří do pohádek, a ty máme rádi všichni.

Kriticky ohrožený skokan skřehotavý se rád vyhřívá v teplé mělčině nebo na břehu. Na zádech často mívá typický zelený pruh

« Návrat zpět »