Naše příroda, ročník 2013, číslo 5

V minulém díle jsme se seznámili se zajímavými lokalitami v severní části Litovelského Pomoraví a nyní se vydáme prozkoumat známější, neméně zajímavou jižní část od Litovle až po Olomouc.Litovelské Pomoraví. Nejen lužní lesy II

Text a foto: Lukáš Kukal

Právě tato celá oblast představuje typické nížinné lužní lesy s porosty měkkých dřevin a bujného pralesovitého, mnohdy zcela neprostupného bylinného podrostu s téměř neustále vlhkou půdou a mračny komárů. Nejkrásnějším obdobím je jaro, kdy sluníčko hřeje skrze prázdné koruny a zem pokrývají koberce bílých sněženek, a poté podzim plný pestrobarevného listí snášejícího se na zem. Příkladem jsou cenná území PR Litovelské luhy, NPR Ramena řeky Moravy a PR Panenský les. Bohužel v okolních porostech v posledních letech probíhá intenzivní těžba, a tak se tvář zdejších lesů značně změnila. Z původního rozsáhlého celku smíšených a různověkých porostů jsou dnes jen obdélné remízky, mezi něž jsou po vytěžení mnohdy vysazeny stejnověké monokultury. Pro lesní hospodaření je to jistě výhodné, ale zdejší příroda i minulé generace by na to měly asi jiný názor.

PR Plané loučky – západ slunce nad jezerem Poděbrady

« Návrat zpět »