Naše příroda, ročník 2013, číslo 5

Martin Mecnarowski vystudoval UPOL a pracuje v energetice. Snad jako protiváha k technické profesi a jako následek pobytů v otcově temné komoře v dětství se fotografie – hlavně po nástupu digitalizace – stala součástí jeho života. Jeho hlavním fotografickým zájmem je divoká, živá příroda, nejenom v Česku nebo v Evropě, ale i v Asii nebo v Africe.Fotografové přírody: Martin Mecnarowski

Text a foto: Martin Mecnarowski

Martin se snaží tvořit snímky, které kromě dokumentační hodnoty splňují dnes i velmi náročné hledisko estetické. Pokouší se ukázat přírodu v tom lepším světle tak, aby i snímek nejběžnějšího druhu něčím zaujal. Zajímavým životním projevem, světlem, kompozicí…

Martin Mecnarowski

« Návrat zpět »