Naše příroda, ročník 2013, číslo 6

V současné době, kdy je na naší planetě již spousta rostlin a zvířat popsaná (vyjma hlubin oceánů a hlubokých neprostupných pralesů či jeskyní), se občas podaří nalézt nový druh, subspecii či varietu již spíše jen náhodou. O to více člověka potěší, když se mu podaří najít něco zajímavého a dosud nepopsaného v našich krajích. Jeden takovýto nález představuji nejen profesionální vědecké společnosti, ale hlavně laikům či milovníkům přírody, a tímto článkem jej popsuji.Popis nové variety střevíčníku pantoflíčku - Cypripedium calceolus (L.) var. bellum (Chmiel)

Text a foto: Edward Chmiel

Při botanických procházkách v severní oblasti Slovenska jsem dne 27. 5. 2007 nalezl rostliny střevíčníku pantoflíčku, latinsky Cypripedium calceolus (L.). Lokalita je umístěná v částečně zalesněném terénu. Tento terén byl ale v době nálezu odkryt čerstvým průsekem a odtěžením dřeva. Díky prosvětlení lokality mohly v tomto roce střevíčníky vykvést. Do této doby nejspíše přežívaly na lokalitě ve spícím stavu, kdy pod zemí přežívaly kořeny dospělých a již vyvinutých rostlin. Hustota vegetace, a tím značná tma v bylinném patru, byly nejspíše nevyhovující pro optimální vykvetení této rostliny v předešlých letech. Od této návštěvy v roce 2007 jsem lokalitu navštěvoval v intervalech 1–5x ročně po dobu 7 let. Kromě klasické formy střevíčníků jsem zde totiž našel i jinou varietu – formu s oranžovými petaly (okvětními lístky), potlačeným až chybějícím červeným tečkováním a žilkováním květu. Velkým překvapením pro mě bylo, že tyto střevíčníky měly rozdílnou dobu kvetení oproti klasické formě střevíčníků. Nejednalo se o pouhou apochromní (celožlutou) formu, ani o jednu nahodilou barevnou odchylku.

Plně vybarvené květy nové variety střevíčníku (rok 2013)

« Návrat zpět »