Naše příroda, ročník 2013, číslo 6

Poslední díl příběhu kouzelného mladého ostrova Krakatau je před námi. Ostrov lákal řadu přírodovědců, cestovatelů, ale také umělců. Své sbírky a obrazy si odvezli s sebou, a když vítr rozfoukal všechny stopy v písku, zdálo se, jako by tu po nich nic nezůstalo. Ale nebyla to tak úplně pravda. Zůstala tu po nich nádrž se sladkou vodou, kterou okamžitě využily vážky a staly se tak dalšími stálými obyvateli ostrova. V dalším roce ale na místě jejich tábora vyrostla podivná květina s bílými květy, kterou zde dosud nikdo nespatřil. Ze zbytků potravin, které tu návštěvníci nechali, vyklíčila semínka papriky a mladým rostlinám se v podmínkách ostrova dařilo opravdu dobře. Tak lidé nezáměrně začali ovlivňovat přírodní děje na ostrově.Děti a příroda - 6. část: Lidé a planeta Země

Text: Aleš Darebník

« Návrat zpět »