Naše příroda, ročník 2013, číslo 6

V pískovně Cep II v jižních Čechách vznikl unikátní projekt. Po roce soustředěného botanického a entomologického bádání navrhl tým výzkumníků rekultivaci, která poslouží ochraně přírody i dalšímu vědeckému výzkumu. Výjimečnost tohoto projektu přesvědčila i porotu soutěže Quarry Life Award a zajistila mu první místo v národním i mezinárodním kole prvního ročníku této soutěže. Díky tomu, že společnost Českomoravský štěrk, které pískovna patří, projekt realizovala, vzniká na Třeboňsku největší plocha přírodě blízké obnovy. Nechte se inspirovat vítězi a připojte se k objevování biodiverzity pískoven a lomů v druhém ročníku soutěže.Jak se bádá na pískovně

Text: Ing. Eliška Vinklerová, Mgr. Petra konvalinková, Ph.D.

Návrh projektu „Cep II – pískovna pro biodiverzitu“ zaujal porotu soutěže na podporu biodiverzity Quarry Life Award a probojoval se tak mezi soutěžící a podpořené projekty. Badatelský tým, vedený Klárou Řehounkovou z Jihočeské univerzity, se hned zjara pustil do první, výzkumné části projektu. Zaměřil se na srovnání druhové bohatosti v různých typech rekultivací provedených v minulosti na této lokalitě. Po druzích rostlin a hmyzu pátrali členové týmu v „divoké“ části pískovny, která byla z iniciativy Správy CHKO Třeboňsko před 15 lety ponechána samovolnému vývoji, stejně jako v tradičně rekultivované části s vysázenou borovicí lesní. Na podzim porovnali botanici i zoologové počty nalezených a zastoupení ohrožených druhů mezi různými typy rekultivací. Potvrdila se jim jejich dosavadní zkušenost z jiných částí republiky: plochy ponechané spontánní nebo řízené sukcesi hostí daleko větší množství vzácných a ohrožených druhů než borové monokultury. Navíc přišli na to, že zdaleka nejzajímavější jsou z pohledu ochrany ohrožených druhů „pláže“, tedy plochy sloužící k extenzivní rekreaci. Právě narušování povrchu lidmi je z dlouhodobého hlediska vítanou možností, jak zachovat v pískovnách mozaiku cenných bezlesých stanovišť.

Pískovna CEP II na Třeboňsku

« Návrat zpět »