Naše příroda, ročník 2013, číslo 6

V tomto díle si představíme dva druhy, které jsou si navzájem podobné zejména díky nálevkovitému klobouku. Jedná se o výborný jedlý druh ryzec smrkový (Lactarius deterrimus) a čechratku podvinutou (Paxillus involutus), která byla dříve pokládána za jedlou, ale později u ní byly prokázány velmi specifické otravy i se smrtelnými následky. Proto je dobré si tento velmi hojný druh, který roste v lesích všech typů, detailně představit, zejména proto, že není výjimkou, že oba druhy rostou i na stejné lokalitě.Zaměnitelné houby: ryzec smrkový, čechratka podvinutá

Text a foto: Michal Mikšík

Klobouk ryzce smrkového má 2,5–12 cm v průměru, v mládí je klenutý, okraj dlouho silně podvinutý, ve stáří je nálevkovitý, většinou bez soustředných kruhů, i když jsou tyto někdy naznačeny zejména na okraji. Barva klobouku je zářivě oranžová, ale často také v kombinaci se zelenými tóny. Pokožka klobouku rovněž po poranění zelená, za vlhka je lepkavá, ojíněná, zejména při okraji. Lupeny jsou husté, nestejně dlouhé, křehké, sbíhající na třeň, zbarvené jsou oranžově. Při poranění lupenů z nich vytéká oranžové nebo mrkvově zbarvené mléko, které se po chvíli zbarvuje vínově červeně.

Ryzec smrkový

« Návrat zpět »