Naše příroda, ročník 2014, číslo 1

Soutok Labe s Doubravou se nachází na pomezí východních a středních Čech u obce Záboří nad Labem na Kutnohorsku. Tato vesnice leží na samém úpatí Železných hor a je velice stará, o čemž se můžeme přesvědčit u zábořského kostelíku, který má zachován jeden z nejhezčích románských portálů v Čechách.Soutok Labe s Doubravou

Text a foto: Martin Kohoutek

Dnešní soutok obou řek je ukázkou tvrdé regulace řeky, ale jen několik stovek metrů po proudu je dodnes zachováno původní koryto řeky Doubravy. Bohužel starý soutok je dnes zaslepen. Určitě by stálo zato původní koryto zprůtočnit, což by výrazně pomohlo přírodě v okolí bývalé řeky. A právě tato část krajiny s bývalým soutokem je v současnosti chráněna jako přírodní rezervace Na hornické. Toto chráněné území zahrnuje i dvě velká slepá ramena řeky Labe a několik částečně zazemněných tůní. Zajímavé určitě je, že chráněným územím prochází hlavní železniční trať z Pardubic do Prahy a přesto se v bezprostřední blízkosti zachovaly velice cenné druhy organismů. Dokonce u paty železničního náspu, kde byl kdysi zbudován protipožární příkop, žije početná populace žábronožek sněžných (Siphonophanes grubii), živočichů, kteří patří do kategorie kriticky ohrožených, tedy těch, kterým hrozí bezprostřední vyhynutí.

Současné koryto řeky Doubravy

« Návrat zpět »