Naše příroda, ročník 2014, číslo 1

Nebojte se, není to pozvánka na bujarý mejdan, ale tip na výlet do přírody, která je opravdu divoká a nespoutaná! Tedy alespoň v kontextu malé České republiky na počátku 21. století… Je trochu zarážející, že oblast, o níž bude řeč, se nachází nikoli ve velkoplošných chráněných územích nebo na horách, ale naopak v civilizované, osídlené a ekonomicky využívané krajině Českomoravské vrchoviny.Divokou Oslavou

Text a foto: Martin Janoška

Česká příroda je mimořádně bohatá na tichá zahloubená údolí, v nichž se jako modré stuhy klikatí šumící potoky a řeky. Obdivovat zde můžete nejen peřeje, skály, lesy nebo nivní louky, ale taky mnoho technických či historických památek, jako jsou budovy starých mlýnů, zříceniny dávno opuštěných hradů nebo starobylé mosty či lávky spojující odlehlé vesničky na protilehlých březích.

Zimní údolí Oslavy

« Návrat zpět »