Naše příroda, ročník 2014, číslo 2

Na rozhraní boskovické brázdy a drahanské vrchoviny, přibližně 40 kilometrů severně od Brna, leží krásné město se znakem sedmizubého hřebene. Malebné Boskovice se pyšní spoustou památek, řadou zajímavých míst a nádhernou okolní přírodou. Východním směrem, mezi lesem Doubravou a osadou Melkovem, se nachází údolí, v němž se roku 1985 začala budovat vodní nádrž s objemem vody 7,34 mil. m3 a zatopenou plochou přes 53 hektarů. Její sypaná hráz je dlouhá 305 m, vysoká 42,5 m a v koruně je široká 11 m. Říčka Bělá s několika dalšími menšími přítoky naplnily přehradu roku 1990, aby se z ní stal záložní zdroj pitné vody s ochranným pásmem. Z toho důvodu jsou nádrž i její blízké okolí veřejnosti nepřístupné. Jen od dubna do konce září je otevřená hráz, a je tak možné prohlédnout si toto podařené vodní dílo na vlastní oči.Přehrada Boskovice

Text a foto: Ladislav Šindelka


Samotná hráz i její blízké okolí je vždy vzorně uklizeno a upraveno, takže se zde každý návštěvník musí cítit velmi dobře. Celá lokalita je vyhledávaná a velmi vhodná pro krásné procházky přírodou. Citlivě zakomponovaná boskovická přehrada do okolní krajiny zasahuje do přírodní rezervace Řehořkovo Kořenecko a sousedí s vratíkovským krasem. Je obklopena krásnými hlubokými lesy, ve kterých často potkáme zvěř, nalezneme zde nepřeberné množství zajímavých rostlin a celá oblast skýtá příznivé podmínky pro hnízdění mnoha druhů ptáků i jiných vodních živočichů. Pokud se chováme tiše, nenápadně a umíme se kolem sebe dobře dívat, můžeme v každém ročním období obdivovat mnohé půvaby a krásy, které nám zdejší příroda nabízí.


Jakmile slunce svými paprsky prohřeje zkřehlou zem, na mnoha místech začínají růst a zanedlouho vykvétají rostliny překrásných tvarů, barev a vůní. V těchto místech jsou prvními posly jara a my se můžeme těšit jedinečnými pohledy na rozsáhlé útvary zdejší bohaté květeny. Už v březnu vykukují z hnědého listí pokrývajícího půdu listnatého lesa malé a tenké stonky jaterníků, aby se v brzké době pochlubily svými blankytně modrými a fialovými kvítky. V oslnivém množství petrklíčů a devětsilů můžeme opatrně procházet jako mezi velkými záhony, které zde pro nás s nedbalou elegancí přichystala sama příroda oplývající tou nejbujnější fantazií. Klubou se první pupeny a lístky na větvích stromů, prorůstá nová, šťavnatá tráva a v několika málo týdnech se celá vegetace zbarví do mnoha svěže zelených odstínů.


Boskovická přehrada v krajině

« Návrat zpět »