Naše příroda, ročník 2014, číslo 2

Srdce nejednoho milovníka přírody zaplesá, když poprvé po zimě spatří nezaměnitelnou siluetu černobílého ptáka s nataženým krkem, či jej potká, jak si na svých předlouhých čapích nohách důstojně vykračuje po ještě holém poli. Teď tedy už opravdu nastalo jaro, řekne si pozorovatel nejen u nás, ale v celé Evropě, kde je čáp bílý poslem jara, symbolem štěstí a nové naděje. Pokusme se letos vyslyšet jeho poselství a společně chraňme tyto jedinečné ptáky, a tak i naději na jejich i naši lepší budoucnost.Čáp bílý a čáp černý – Pták roku 2014

Text: Alena Klvaňová


Již od roku 1992 vyhlašuje Česká společnost ornitologická (ČSO ) kampaň „Pták roku“, která se stala jednou z jejích mediálně nejvíce sledovaných a veřejností oblíbených akcí. Výbor ČSO každoročně vybírá ptačí druh, který si zaslouží zvýšenou pozornost, zpravidla z důvodu svého ohrožení a poklesu početnosti. Cílem kampaně je upozornit na zajímavé druhy naší krajiny, seznámit s jejich životem a vlivy, které je ohrožují, vzbudit zájem o ptáky, přírodu a životní prostředí obecně. Ideálním Ptákem roku je druh všeobecně známý a lidmi oblíbený, protože nedílnou součástí každé kampaně je také výzva k jeho sledování – ať už data příletu v případě stěhovavých ptáků, či například monitoringu hnízd. Vybrané druhy by nemělo být složité v přírodě najít a rozpoznat, často se tudíž jedná o ptáky synantropní (žijící v blízkosti člověka) nebo obývající dostupnou zemědělskou krajinu. Kromě pozorování ptáků v jejich přirozeném prostředí, třeba na vycházkách pořádaných ČSO , se může veřejnost také zapojit do jejich praktické ochrany. Tipy a návody, jak ohroženým druhům pomoci, jsou spolu s dalšími zevrubnými informacemi a fotografiemi našich předních fotografů přírody uveřejněny v publikaci Pták roku, která vychází jako zvláštní číslo časopisu ČSO Ptačí svět vždy začátkem února a v elektronické podobě je ke stažení na webu www.birdlife.cz.


Uvítací rituál při příletu na hnízdo obsahuje klapání zobáku, jediný nápadný hlasový projev čápů bílých

« Návrat zpět »